Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken en lozen van grondwater op de locatie Lekdijk 1a-2 in Amerongen (Code HDSR386216)

Redactie Amerongennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Amerongen.

Aanvraag meldingen

De ingediende aanvraag voor Lekdijk 3958ND 1 Amerongen luidt als volgt:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken en lozen van grondwater op de locatie Lekdijk 1a-2 in Amerongen (Code HDSR386216)

De melding betreft het onttrekken en lozen van grondwater door het uitvoeren van een bouwputbemaling op de locatie Lekdijk 1a-2 in Amerongen. In de periode tussen 15 april 2024 en 6 mei 2024 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal 50 m³ per uur. Voor het uitvoeren van de activiteit bouwputbemaling zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website: Grondwateronttrekking in een bouwput - HDSR   Bezwaar U kunt geen bezwaar maken.   Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) telefoonnummer (030) 209 7358 of via het Contactformulier - HDSR.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Amerongen
  2. meldingen

Bekijk meer bekendmakingen