Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag APV/Bijzondere wetten - Allemanswaard 28, 3958KA Amerongen, Huisvestingsvergunning (RX2023-00002778, 30 november 2023)

Redactie Amerongennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Amerongen.

Aanvraag overig

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ingediende aanvraag APV/Bijzondere wetten - Allemanswaard 28, 3958KA Amerongen, Huisvestingsvergunning (RX2023-00002778, 30 november 2023)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning op grond van de APV/Bijzondere wetten hebben ontvangen: Allemanswaard 28, 3958KA Amerongen, Huisvestingsvergunning (RX2023-00002778, 30 november 2023) De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via apv@heuvelrug.nl of het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Amerongen
  2. overig

Bekijk meer bekendmakingen