Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verkeersbesluit reserveren parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen Utrechtsestraatweg in Amerongen

Redactie Amerongennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Amerongen.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Verkeersbesluit reserveren parkeervakken alleen voor opladen elektrische voertuigen Utrechtsestraatweg in Amerongen

Kenmerk: 2024-0000000769G.K. Medema, manager BuitenruimteBURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUGGelet op:De bepalingen in hoofdstuk 2, paragraaf 2, van de Wegenverkeerswet 1994 en hoofdstuk 2 van het BABW en het algemeen mandaatbesluit 2024 vastgesteld op 19 december 2023 waarin het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het thema Buitenruimte.Overwegende dat:1.de Utrechtsestraatweg in Amerongen ligt;2.Amerongen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt;3.de gemeente Utrechtse Heuvelrug inzet op duurzame mobiliteit;4.er reeds een laadpaal staat op de Utrechtsestraatweg t.h.v. nummer 9;5.ten behoeve van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de laadpaal het wenselijk is om twee parkeervakken te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen;6.de desbetreffende laadpaal een van de meest gebruikte laadpalen binnen de gemeente is en de vraag dus hoog is;7.er meldingen zijn ontvangen vanuit omwonenden dat er regelmatig niet-elektrische auto’s parkeren die geen laadvoorziening nodig hebben;8.het gebruikelijk is om twee parkeervakken bij een laadpaal te reserveren, zoals elders in de gemeente ook gebeurt;9.de gemeente Utrechtse Heuvelrug bij deze laadpaal dus ook twee parkeervakken wil reserveren voor elektrische voertuigen;10.dit kan geschieden door het plaatsen van verkeersbord E4 met onderbord “alleen voor opladen van elektrische voertuigen”. Of door het plaatsen van verkeersbord E8C;11in dit geval is om praktische redenen gekozen voor het plaatsen van verkeersbord E4;12er voor het plaatsen van verkeersbord E4 een verkeersbesluit vereist is.Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd met de gemachtigde van de korpschef van de politieregio Midden-Nederland.BESLUITHet reserveren van twee parkeervakken bij de laadpaal op de Utrechtsestraatweg t.h.v. nummer 9 door het plaatsen van verkeersbord E4, zoals weergegeven in de bij dit besluit horende situatieschets. Doorn, 29 januari 2024Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,namens dezen, G.K. Medema, manager BuitenruimteLocatie van de in dit besluit genomen maatregelenSituatieschets Utrechtsestraatweg 9, AmerongenLocatieschets Utrechtsestraatweg 9, Amerongen MEDEDELINGENHet besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade Kerkplein 2 in Doorn en de bibliotheek Amerongen, Burgemeester Jonkheer H. van den Boschstraat 44 in Amerongen.Bezwaar- en beroepsprocedureOp grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen 6 weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op.Indien een bezwaarschrift is ingediend, kan op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, worden gevraagd om een voorlopige voorziening indien –gelet op het betrokken belang- onverwijlde spoed dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, correspondentieadres: Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.Nadere informatieVoor vragen en/of nadere informatie over de inhoud van dit verkeersbesluit kunt u contact opnemen met D. van der Vegt, bereikbaar via het klantencontactcentrum, telefoon 0343-565600.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Amerongen
  2. Verkeer | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen