Ontwerp bestemmingsplan “Bufferzone Industrieweg Noord, Amerongen”

Redactie Amerongennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Amerongen.

Aanvraag bestemmingsplan

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ontwerp bestemmingsplan “Bufferzone Industrieweg Noord, Amerongen”

Het ontwerpbestemmingsplan Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 24 november 2023 gedurende zes weken (tot en met 4 januari 2024) het ontwerpbestemmingsplan Bufferzone Industrieweg Noord, Amerongen en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.AMRbufferzone-ON01). Wat houdt dit bestemmingsplan in? Het ontwerpbestemmingsplan beoogt parkeren op een deel van de bufferzone tussen het bedrijventerrein en omliggende woningen mogelijk te maken. Daarnaast voorziet het plan in een verbetering van de aanwezige calamiteitenroute, deze zal tevens worden verplaatst. Hoe kunt u dit bestemmingsplan inzien of raadplegen? Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn op een computer in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Hoe kunt u reageren? Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen: Zienswijzen via de website kunnen worden ingediend met het onlineformulier. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage; Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn; Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 28 december 2023 contact op te nemen projectondersteuning@heuvelrug.nl. Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bufferzone Industrieweg Noord, Amerongen”. Vervolgtraject Van eventuele zienswijzen zal een aparte nota worden gemaakt. De zienswijzen zullen aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan worden aangeboden.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Amerongen
  2. bestemmingsplan

Bekijk meer bekendmakingen